Skład Zarządu Rady Rodziców i składka na rok 2018/19

Zarząd:

Marcin Żarnowski- przewodniczący

Agnieszka Obuchowicz- sekretarz

Grażyna Binek- skarbnik

Komisja rewizyjna:

Joanna Lenda

Agnieszka Spaszewska

Kontakt: rrspdywity@o2.pl lub prze e- dziennik.

Ustalona przez Radę Rodziców składka wynosi: 40zł + 10zł(materiały papiernicze), w wypadku uczęszczania rodzeństwa do szkoły- składka jak na 1 ucznia, tj. 40zł + 10zł. Pieniądze można wpłacać na konto:  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dywitach; nr konta: 26 8857 0002 3011 0006 5227 0001,przy wpłacie należy podać imię, nazwisko ucznia/uczniów, klasę do której uczęszcza.