Projekt „Wyjątkowi – pomysłowi”

 Nasza szkoła realizuje projekt pt. :

  ,, Wyjątkowi- pomysłowi”

  w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego

,,My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości .

 

Celem głównym  projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie  kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości poprzez :

   • zajęcia z uczniami klas 7, 8 i 3 gimnazjum podejmujące tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatyw podejmowanych przez Polaków  w celu odbudowy państwa polskiego p.t. ,,Kto wynalazł.., skonstruował…, zaprojektował..?”
   • udział w warsztatach dla nauczycieli z obsługi najnowszej wersji programu graficznego Corel Draw
   • warsztaty dla uczniów z obsługi programu Corel Draw oraz udział w konkursie  na plakat promujący osiągnięcia i wynalazki Polaków, stworzonym przy pomocy tego programu
   • udział w koncercie zorganizowanym w rocznicę odzyskania niepodległości oraz podsumowującym projekt, na którym zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody

Projekt objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt współrealizowany przez Gmine Dywity.