Psycholog szkolny 2018/19, sem. I

„Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli, możemy tylko stać na trasie, kibicować, podawać napoje, ale dzieci muszą pobiec same. Nie możemy zrobić tego za nich ani zanieść ich na metę na rękach.”

Jasper Juul

 

Pracuję w Szkole Podstawowej w Dywitach od września tego roku, jednak z dziećmi i młodzieżą mam przyjemność pracować od 10 lat.

Moim priorytetem jest profilaktyka i psychoedukacja. W pracy z młodzieżą staram się aktywizować młodzież, poprzez pokazywanie im kreatywnych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Opracowałam i przeprowadziłam wiele programów profilaktycznych, które wdrażam również w naszej szkole.

Od 12 lat prowadzę terapię zarówno grupową jak i indywidualną. Staram się być twórcza i kreatywna wykorzystując rozmaite środki przekazu. Jestem przekonana, iż wiedza z zakresu psychologii i doświadczenie, którym dysponuję, ułatwia mi nawiązywanie kontaktu z odbiorcami oraz konstruktywne radzenie sobie z ewentualnymi sytuacjami trudnymi podczas zajęć.

 

Zapraszam do mojego gabinetu

Anna Zyśk – psycholog szkolny

poniedziałek

8.00 – 15.00
wtorek

8.00 – 13.00

środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.00 – 13.00