BÓBR – Braliśmy udział w konkursie próbnym

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR

„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem www.bobr.edu.pl znajduje się strona polskiej edycji konkursu.

Poziom Benjamin adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-6.

Schemat oceniania konkursu próbnego jest taki sam, jaki był w poprzednich latach. Uczestnik konkursu startuje z pulą 7,5 punktu, każde zadanie jest warte 3 punkty, natomiast każda błędna odpowiedź powoduje odjęcie z wyniku uczestnika 0,75 punktu. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczestnik, wynosi 37,5 punktu, a najmniejsza 0 punktów.

Nasi najlepsi informatycy:

Oliwier Meller – 29,25 punktów

Marcin Dzieniszewski – 27 punktów

Nie możemy doczekać się tegorocznej edycji. Ciekawe czy ktoś z nas dostanie 100% punktów?

Trzymajcie za nas kciuki już 15-go listopada o godzinie 12:00