100 kilometrów na stulecie Odzyskania Niepodległości

Naszym celem jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
poprzez przebiegnięcie łącznie 100 kilometrów. Start 5 listopada
2018 roku godzina 16:00 na stadionie w Dywitach. Biegniemy wszyscy razem metry, kilometry sumujemy ….
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego zmierzenia się z okrągłą 100!

 

Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodziców, lub opiekunów prawnych.
Zgody są dostępne u p. Ewy Lewandowskiej.