Podsumowanie projektu ,,Wyjątkowi-pomysłowi”

                  Podsumowanie projektu ,,Wyjątkowi-pomysłowi”

Nasza szkoła jako jedna z ze stu szkół w Polsce została wyróżniona i dostała zgodę na realizację projektu pt. : ,, Wyjątkowi- pomysłowi” , stworzonego w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego ,,My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Środki które otrzymaliśmy zostały przeznaczone na realizację wydarzeń promujących polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości .

Celem głównym  projektu było propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie  kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości poprzez :

  • zajęcia z uczniami klas 7, 8 i 3 gimnazjum podejmujące tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatyw podejmowanych przez Polaków  w celu odbudowy państwa polskiego p.t. ,,Kto wynalazł.., skonstruował…, zaprojektował..?”,
  • udział w warsztatach dla nauczycieli z obsługi najnowszej wersji programu graficznego Corel Draw,
  • warsztaty dla uczniów z obsługi programu Corel Draw oraz udział w konkursie  na plakat promujący osiągnięcia i wynalazki Polaków, stworzonym przy pomocy tego programu,
  • udział w koncercie zorganizowanym w rocznicę odzyskania niepodległości oraz podsumowującym projekt, na którym zwycięzcy konkursu otrzymali  nagrody.

            Projekt, który objęty był patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

i był współrealizowany przez Gminę Dywity, został podsumowany 14 listopada podczas uroczystego koncertu  w CEiK-u. Podsumowanie projektu zaszczycił swoją obecnością

wójt elekt pan Daniel Zadworny  oraz wielu innych znamienitych gości a wśród nich dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie  pani Hanna Błońska oraz pani Anna Karpiak-Olszewska.

Tą wspaniałą uroczystość, zorganizowaną wspólnie z Powiatową Szkołą Muzyczną I stopnia w Dywitach, uświetniła swoim przybyciem pani Genowefa Obuchowicz. Najstarsza mieszkanka Dywity i córka legionisty walczącego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, kolejny raz swoimi wspomnieniami wycisnęła łzę na niejednej twarzy. Bardzo dziękujemy!

Jednym z ważniejszych momentów podsumowania projektu było wręczenie nagród uczniom biorącym udział w konkursie na plakat promujący polskie wynalazki. Przyznano trzy nagrody: Zuzannie Gębickiej za zajęcie pierwszego miejsca, Mikołajowi Truszczyńskiemu za zajęcie drugiego miejsca oraz Julii Kopiczyńskiej za zajęcie trzeciego miejsca. Gratulujemy!

Projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia i pomocy wielu nauczycieli naszej szkoły. W realizację projektu zaangażowani byli m.in. p .Anna Bieniaszewska, p. Michał Karwowski, p. D.Łucek, p. H. Tołoczko, p. M. Grzegorczyk. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę pani dyrektor Ewy Romanowskiej za ciągłe wsparcie i pomocną dłoń w każdej kryzysowej sytuacji podczas realizacji projektu.

Dziękuję również Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Dywitach za pomoc w  zorganizowaniu koncertu oraz pani Justynie Fiłonowicz z dywickiej cukierni za  przepyszny poczęstunek.

Ogromne podziękowania należą się też wszystkim uczniom ze Szkoły Podstawowej w Dywitach, którzy wystąpili podczas koncertu a także uczniom, nauczycielom oraz dyrektorowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach  panu Januszowi Cieplińskiemu za współpracę i przygotowanie przepięknego koncertu na którym mogliśmy podsumować nasz projekt.