Podsumowanie innowacji

Klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskiej akcji z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci z klas pierwszych wysłały 100 kartek do 100 szkół w całej Polsce i otrzymały 100 kartek po jednej od każdej ze szkół. Świetna akcja, która cieszyła pierwszaki ogromnie. Dzieci każdego dnia czekały na pocztę i każdego dnia przypinały do tablicy następne kartki. Oceniamy przydatność innowacji „A to Polska właśnie” w procesie edukacji bardzo pozytywnie ponieważ: dała możliwość do poprawy i wzbogacenia słownika uczniów, do  doskonalenia sprawności manualnych i rozwijała zdolności artystyczne, dała uczniom możliwość wzrostu wiedzy historycznej i zainteresowanie dziejami Polski. Przede wszystkim zachęciła do nawiązywania kontaktów z dziećmi z innych placówek oświatowych, kształtowała u uczniów postawy patriotyczne, szacunek do historii państwa, narodu
i symboli narodowych, a także przygotowała uczniów do rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

Dziękujmy serdecznie za wszystkie otrzymane kartki – radość w dziecięcych buźkach bezcenna – dziękujemy paniom z sekretariatu za cierpliwość do naszej akcji i oczywiście dziękujemy listonoszowi, który cierpliwie codziennie odwiedzał naszą szkołę.