Ubezpieczenia

Rada Rodziców informuje, że do 30 maja 2019 roku  przyjmuje oferty na grupowe ubezpieczenia uczniów. Oferty proszę składać na adres: rrspdywity@o2.pl lub przez sekretariat Szkoły. Wybór oferty zostanie dokonany do 10 czerwca 2019 roku przez Prezydium Rady Rodziców w oparciu o następujące kryteria:

1. Zakres ochrony, 
2. Wysokość składki,
3. Możliwość wyboru wariantów.Oferta musi również zawierać ogólne warunki ubezpieczenia.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Żarnowski