Zdjęcia szkolne

Rada Rodziców zaprasza do składania ofert na wykonanie zdjęć szkolnych. Oferty przyjmujemy do 15 maja 2019 roku na adres: rrspdywity@o2.pl lub przez sekretariat Szkoły. Prezydium Rady Rodziców dokona wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium czasu realizacji oraz wysokości darowizny na fundusz Rady Rodziców.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Żarnowski