Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19

Koniec roku szkolnego już za nami!

Na oficjalnym zakończeniu Pani Dyrektor Ewa Romanowska oraz Pani Wicedyrektor Agnieszką Poniewozik wręczyły dyplomy uczniom wyróżniającym się najwyższą średnią ocen oraz wzorowym zachowaniem.

Komisja i Fundacja Prymus postanowiła wręczyć nagrodę dwóm uczennicom: Zuzannie Zielińskiej oraz Ewie Orłowskiej.

Stypendium „Laur” z Fundacji Nasze Dzieci otrzymali:

Zuzanna Zielińska

Maciej Sieluk

Anna Słowik

Maciej Moszczyński

Nagrody przyznane przez Dyrektora otrzymali:

Bartosz Ciemiński

Franciszek Gwarek

Julia Kopiczyńska

Katarzyna Łagódka

Hubert Machowicz

Finalistą i laureatem konkursów kuratoryjnych została Ewa Orłowska oraz Hubert Machowicz.

Nagrodę Primus Inter Pares otrzymali:

Justyna Barańska

Bartosz Ciemiński

Otylia Dawidson

Franciszek Gwarek

Wiktoria Jeleniewska

Katarzyna Łagódka

Aleksandra Maciąg

Hanna Nowak

Ewa Orłowska

Aleksandra Raukuć

Nagrodę za najwyższą średnią otrzymała:

Katarzyna Łagódka