Informacja

Szanowni Państwo,

W dniu 11 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie Rady Rodziców, którego tematem były wybory na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dywitach.

W związku z licznymi pytaniami o to spotkanie informuję, że: 

1. Spotkanie zostało zwołane w związku z informacją o unieważnieniu konkursu przeprowadzonego w dniu 28.06.2019 roku i spodziewaną decyzją o ponownym przeprowadzeniu postępowania.

2. Celem naszego spotkania było ustalenie, jak mają głosować delegaci Rady Rodziców. Czy obiektywnie po zapoznaniu się z „Projektem Rozwoju i Prowadzenia Szkoły” przedstawionym przez kandydatów, czy też po uzyskaniu informacji o tym, kto kandyduje, przeprowadzimy kolejne spotkanie i ustalimy w głosowaniu, komu rodzice mają udzielić poparcia w głosowaniu komisji.

3. Ustaliliśmy, że delegaci Rady Rodziców będą głosować zgodnie z sumieniem, po obiektywnej ocenie kandydatów w trakcie postępowania konkursowego.

Ponadto informuję, że do pracy w komisji ponownie skierowane zostały Panie z Prezydium Rady Rodziców, a posiedzenie komisji zaplanowano na 20.08.2019 roku w Urzędzie Gminy Dywity o godz. 9:00.

Z poważaniem

Przewodniczący 
Rady Rodziców SP Dywity
Marcin Żarnowski