Zebranie z rodzicami

Pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie z rodzicami odbędzie się

19 września (czwartek) wg harmonogramu:

16:30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1-3
16:45 – spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 (stołówka szkolna)-
omówienie programu wychowania do życia w rodzinie;
następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
17:00 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas 5-8
17:30– spotkanie nowo wybranej rady rodziców (stołówka szkolna)

Zapraszamy