Spotkanie z okazji 90 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii

Szanowni Państwo!

W imieniu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego,Gminnego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Dywitach,zapraszamy na spotkanie w 90. rocznicę powstania szkół polskich na Warmii, które odbędzie się 4 października 2019r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

W programie spotkania:
-występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Dywitach
-odczyt prof.dr hab. Anny Kolodziejczyk-Pytasz – Polska szkoła w Brąswałdzie
-odczyt dr Jana Chłosty – Warmia w poezji Marii Zientary Malewskiej, w 125 rocznicę urodzin poetki.
-wystawa Szkoły Polskie na Warmii 1929-1939
-prezentacja Kroniki Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce wydanej przez Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Zapraszamy serdecznie.