Składka na Fundusz Rady Rodziców

Szanowni Państwo, Informuję, że podczas spotkania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dywitach, które odbyło się w dniu 19 września 2019 roku podjęta została decyzja o utrzymaniu wysokości składki na fundusz Rady Rodziców w kwocie 40 zł za rodzinę plus 10 zł na XERO od każdego ucznia.Wyjaśniam, że jeśli w szkole uczy się więcej niż jedno Państwa dziecko, to wpłacacie tylko 40 zł za wszystkich uczniów przelewem na konto podane niżej. Natomiast 10 zł na XERO wpłacają Państwo za każdego ucznia do sekretariatu szkoły (można również przelewem na konto Rady Rodziców).Poniżej podaję numer konta Rady Rodziców:

26 8857 0002 3011 0006 5227 0001


Proszę w tytule przelewu wpisać: nazwisko imię, klasa (jeśli wpłata dotyczy więcej niż jednego ucznia, to proszę wpisać za kogo i z jakiej klasy)W przypadku wpłaty na XERO proszę zaznaczyć to w tytule przelewu wpisując dodatkowo: XERO.Zebrane środki wracają w różnej formie do naszych dzieci, a bardziej szczegółowy plan przedstawimy po spotkaniu Rady Rodziców, które odbędzie się 24 października.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Żarnowski