PROFILAKTYKA DEPRESJI WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW

6 i 7 listopada odbyły się w szkole warsztaty na temat depresji młodzieńczej, w ramach projektu „Bądźmy w kontakcie” przygotowanego przez Fundację 36i6. Adresatami projektu są uczniowie kl. 7 i 8 oraz ich rodzice.
Pierwszy dzień poświęcony był uczniom i przeżywanym przez nich każdego dnia trudnościom okresu dojrzewania. Słowa prowadzącego, kierowane do zebranych na sali gimnastycznej uczniów, sądząc po panującej ciszy i skupieniu na ich twarzach, miały dla nich
duże znaczenie. Usłyszeli o tym, że akceptacja siebie samego, rozmowa z kimś o swoich problemach i bycie w relacji z drugim człowiekiem, jest tym co może ich ochronić przed obniżonym nastrojem, nie rzadko prowadzącym do depresji. Na koniec spotkania każdy z
uczniów otrzymał opaskę na rękę z napisem „Bądźmy w kontakcie” oraz krótki kwestionariusz do oceny swojego stanu emocjonalnego.
Drugi dzień, był czasem dla rodziców, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenia do nich kierowane i w czwartkowe popołudnie przybyli na warsztat. Mieli dzięki temu okazję dowiedzieć się więcej o tym czym jest młodzieńcza depresja i usłyszeć, że nie są bezradni wobec tej choroby u swoich dzieci, że mają wpływ na to jakie nastroje dziecko przeżywa i jak
sobie z nimi radzi. Miłość pomimo wszystko, uwaga, akceptacja i docenianie – te cztery czynniki chroniące dzieci przed reakcjami depresyjnymi, włącznie ze stawianiem granic, mają w swoich rękach rodzice i warto aby korzystali z nich w codziennych relacjach ze swoim
synem bądź córką.