Kolejny warsztat dla rodziców z cyklu „STOP DEPRESJI”

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów kl. 7 i 8 na kolejny, adresowany do nich, wykład pt. „Style wychowania w rodzinie a rozwój osobowości dziecka”. Jest to kolejne już spotkanie, organizowane przez Fundację 36i6
w ramach projektu profilaktyki depresji wśród młodych ludzi. 
Na wykład zapraszamy również rodziców uczniów klas młodszych, którzy zainteresowani są tą tematyką. W tym przypadku chęć uczestnictwa
w wykładzie prosimy zgłosić za pomocą Librusa, wysyłając wiadomość do psychologa szkolnego.