Konkurs szkolnej biblioteki pt. Zaślubiny z morzem

Konkurs szkolnej biblioteki pt. Zaślubiny z morzem skierowany do klas IV-VIII.

Niedługo, bo już 10 lutego będziemy obchodzić 100 rocznicę Zaślubin Polski z morzem.

Pytania:

1. W jakiej miejscowości odbyły się wspomniane zaślubiny?

2. Kto dokonał zaślubin?

3. Z jakim okresem w historii jest związane powyższe wydarzenie?

4. Jakie znaczenie dla Polski miało to wydarzenie?

5. Podaj przynajmniej dwa nazwiska dostojników państwowych lub adminstracyjnych biorących udział w tej uroczystości.

Na odpowiedzi czekam do 14 lutego br.

– bibliotekarz