Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas

Na zakończenie pierwszego okresu przyszedł również czas na refleksję
i podziękowanie pracy wolontariuszy. Podziękowania należą się wszystkim tym uczniom, ich rodzicom i wychowawcom, którzy okazali serce dla drugiego człowieka. Odbyło się wiele akcji, w których wzięli udział nasi
wolontariusze. Były to zbiórki pieniężne w Galerii Warmińskiej, tramwajach na rzecz Hospicjum Domowego Caritas oraz żywności, plakaty na operację trzyletniej Małgosi, „Góra grosza”- dla dzieci z Domów dziecka (trwa do marca 2020); systematyczny udział w spotkaniach, paczki dla dzieci i ich rodzeństwa z Hospicjum, paczki dla dzieci z Domu Dziecka (klasa VI c), opieka nad krzyżem w Różnowie. Wśród wolontariuszy na uwagę zasługują uczniowie klas VIII a, b, c, którzy przeprowadzili zbiórkę dla jednej z rodzin. Rodzice chorych dzieci bardzo dziękują za okazaną pomoc. Dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy z klas VII c, VI a, VIc, V c, IV d podziękowano podczas apelu za ich dotychczasową pracę.
Koordynatorom do spraw żywności – p. Joannie Walczyk, Dorocie Podgórskiej – Dudko, Lidii Bielińskiej- dziękuję.

Dziękuję i zapraszam do współpracy w nowym okresie.
Żach Joanna – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas.