Dzień Języka Ojczystego

21 lutego, w ostatni piątek, w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do poprawnego stosowania interpunkcji oraz promujące poprawność językową. Można było złożyć życzenia językowi polskiemu oraz wziąć udział w konkursach ortograficznych i interpunkcyjnych. Wszystkich bardzo cieszyły zabawy
z językiem polskim. Najwięcej radości dostarczały słodkie krówki reprezentujące jedną z ulubionych reguł ortograficznych uczniów naszej szkoły. 🙂

 

Biblioteka szkolna współpracując z świetlicą szkolną, mogła przybliżyć dzieciom święto. By uczcić ten dzień, rozmawialiśmy o tym, jak ważny jest język ojczysty, to on mówi o nas jako narodzie i to dzięki niemu poznajemy historię naszego kraju. Na koniec spotkania dzieci wysłuchały fragmentu książki jednego z poczytniejszych autorów dziecięcej literatury.
Bibliotekarz szkolny i Wychowawcy ze świetlicy