Sukces w Wojewódzkim Konkursie na referat -astronomia i astronautyka

Miło nam poinformować, że Antoni Arlik z klasy VIIIb zajął drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki ogłoszony przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. O wartości jego pracy świadczy fakt, że konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych i Antek konkurował z licealistami oraz uczniami techników. W najbliższym czasie, w gronie autorów najlepszych referatów, ma wziąć udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu.