Sposoby dostarczania dokumentów rekrutacyjnych do szkoły

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć w następujący sposób:
 skan wypełnionego zgłoszenia/wniosku rekrutacyjnego można przesłać na maila
spdywity@o2.pl
 wypełnione zgłoszenie/wniosek rekrutacyjny można wrzucić do skrzynki pocztowej
znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły
 W razie pytań i prosimy o kontakt telefoniczny 782 252 528, w godz. 8:00 – 14:00
 Druki rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej szkoły pod adresem
https://spdywity.nazwa.pl/instalator/wordpress/2020/02/24/dokumenty-rekrutacyjne-
na-rok-szkolny-2020-21/