Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego

30 kwietnia 2020 kończy się przyjmowanie zgłoszeń (dotyczy uczniów SP w Dywitach) do oddziału dwujęzycznego do klasy VII. Zaplanowany na 7 maja 2020 sprawdzian predyspozycji językowych ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19 odbędzie się
w późniejszym terminie, a informacja o nim zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

                                                                             Mirosława Klejna – dyrektor szkoły

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19