Egzamin ósmoklasisty – informacje

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w terminie głównym:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
czas pracy – 120 minut
(lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
czas pracy – 100 minut
(lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
czas pracy – 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w terminie dodatkowym:

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
czas pracy – 120 minut
(lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
czas pracy – 100 minut
(lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
czas pracy – 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

 

W dzienniku elektronicznym w module Ogłoszenia zastały opublikowane Procedury bezpieczeństwa w czasie egzaminu ósmoklasisty, z którymi zobowiązani są zapoznać się uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie. Szczegółowe zasady dotyczące wejścia uczniów na teren szkoły w czasie egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom w komunikacie po 8 czerwca 2020 roku.