Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej

Uczniów, którzy zgłosili się do klasy dwujęzycznej, zapraszamy na test predyspozycji językowych w dniu 22.06.2020 o godzinie 16.00. Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym.
Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej
Magdalena Szymańska