Odbiór zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

Zapraszamy w poniedziałek, 3 sierpnia, o godzinie 9.00 po odbiór zaświadczeń OKE o wynikach
egzaminu ósmoklasisty. Wychowawcy klas spotkają się z Wami na placu apelowym szkoły. Bardzo
prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości i unikanie zgromadzeń.

 

Jednocześnie przypominamy, że szkoły ponadpodstawowe czekają na zaświadczenia do 4 sierpnia.

Z pozdrowieniami,
Martyna Mierzejewska