Ogłoszenia i dokumenty dotyczące obiadów w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną (Covid -19) zwracam się z prośbą do rodziców o rozważne zapisywanie uczniów na obiady w stołówce szkolnej. Obiady dla uczniów będą wydawane wg ściśle określonego harmonogramu zawartego w Procedurze bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków. 

Zapisy uczniów na obiady w szkole do 02.09.2020 – poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej szkoły.

 

Płatność za wrzesień do 04.09.2020

Cały obiad – 18 x 4,80 zł = 86,40zł 

Zupa – 18 x 1,50 zł = 27,00zł 

 

Stołówka Szkolna będzie czynna od dnia 07.09.2020.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2019/2020 z dnia 24.08.2020 dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. M. Zientary – Malewskiej

 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach  

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 1. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 2. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
 1. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
 2. w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy, 
 3. ze stołówki szkolnej uczniowie korzystają wg ściśle ustalonego harmonogramu
  (tabela poniżej) 
Lp. Godzina Klasa Uwagi
1 10:35- 10:55 I – III  przerwa obiadowa dla uczniów
niekorzystających ze świetlicy szkolnej 
2 11:30 – 11:50 IV – V 
3 12:35 – 12:55 VI
4 13:10 – 13:25 I – III  przerwa obiadowa dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej
5 13:40 – 13:55  VII – VIII  przerwa obiadowa dla uczniów kończących lekcję po godzinie 14:40 
6 14:10- 14:25 VII – VIII  przerwa obiadowa dla uczniów którzy skończyli o godzinie 13:40 

 

 1. Przed wejściem na stołówkę uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 
 2. Zachowując środki ostrożności (zachowanie dystansu społecznego), uczeń sam odbiera z okienka podawczego II danie, zupę podaje pracownik szkoły. 
 3. Po skończonym posiłku uczeń odnosi naczynia do punktu zwrotu naczyń. 
 4. Brak możliwości odbioru posiłków na wynos. 
 5. Po każdej zmianie pracownicy kuchni  zobowiązani są do przeprowadzania dezynfekcji powierzchni, na której spożywany był posiłek (stolik, poręcze krzeseł) a także sprzętów służących uczniom do jego spożycia. 
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 
 7. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.

 

Deklaracja- obiady

duplikat karty

Rezygnacja z korzystania obiadów w Szkole Podstawowej