Rozpoczęcie Roku Szkolnego klas 1-3

Instrukcja dla rodziców klas I-III

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020

 

  • Z uczniem może przyjść rodzic bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  • 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi
  • Opiekunowie są zobowiązani do osłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub stosowania rękawiczek jednorazowych
  • Zachowanie dystansu od innych osób (rodziców z dziećmi) min 1,5 m
  • Zachowanie dystansu od pracownika szkoły min 1,5 m.
  • Poruszanie się tylko w wyznaczonym obszarze (zabrania się poruszania po całym terenie szkoły)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego: (wejście wyłącznie od boiska szkolnego)

KLASY I –  mała salka gimnastyczna –wejście przy małej sali gimnastycznej

8:30 IA

9:30 IB

10:30 IC

11:30 ID

 

Pozostałe klasy – duża sala gimnastyczna – wejście przy dużej sali gimnastycznej

8:30  klasy II A i II C

9:30   klasy III A i III B

10:30  klasy III C i III D

11:30 klasa II B