Informacja o kartach magnetycznych na linie D

W miesiącu wrześniu wystąpiły kłopoty z doładowaniem biletów elektronicznych na liniach D. Spowodowane to było ustawieniem biletów przez dostawce systemu na przerwę 99 dni.  W związku z pandemią przerwa była znacznie dłuższa a część biletów wydana przed 15 marca 2020 r została zablokowana. stąd wystąpiły kłopoty z doładowaniem.

Obecnie ważność karty  zostanie  ustawiona na 360 dni. W związku z zaistniałą sytuacją, operator zdecydował się  na ponowną aktualizację kart. Do dnia 17 września prosimy o dostarczenie kart do sekretariatu. Bilety zostaną przekodowane i dostarczone  do szkół do  21 września. Do tego czasu nie będą prowadzone kontrole dzieci szkolnych.  Po upływie terminu w autobusach zostanie przeprowadzona kontrola biletów również z uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych.

Są również osoby, które zgubiły kartę, wówczas należy kontaktować się z operatorem bezpośrednio pod numerem telefonu 89 616 33 19. Ponowne wyrobienie karty kosztuje 20 zł.

Krzysztof Zienkiewicz