„Moja wioska jest moją salą lekcyjną”

3 października 2020 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dywitach we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zorganizowało warsztaty dla nauczycieli „Moja wioska jest moją salą lekcyjną”, które miały miejsce na ścieżce edukacyjno – rekreacyjnej wokół jeziora Dywickiego.

Rozpoznawanie drzew, roślin wodnych i skał to umiejętności, które ćwiczyli nauczyciele. Serdecznie dziękujemy prowadzącym: Pani Alicji Szarzyńskiej oraz Pani Anecie Maszczak, które przybliżyły wszystkim uczestnikom piękno przyrody Dywit.