Kangur – konkurs matematyczny

Zapraszamy chętnych uczniów klas II-VIII do udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. Konkurs odbędzie się 18 marca 2021r. Wpisowe w wysokości 10zł.
Uczniowie klas II i III wpłacają pieniądze u wychowawców do 27 stycznia 2021r.
Uczniowie klas IV-VIII składają deklarację udziału u swoich nauczycieli matematyki do 26 stycznia 2021r. Następnie w wyznaczonym przez koordynatora konkursie terminie dokonują wpłaty w sekretariacie.

Na dzień dzisiejszy planowany jest konkurs w trybie stacjonarnym w szkole, jednak zależy to od sytuacji epidemiologicznej. Nie jest wykluczona forma on-line wzorem ubiegłego roku.