zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo,
4 lutego 2021 zostaną zorganizowane zebrania w formie on-line. Wychowawcy klas I-III spotkają się z Państwem od godz. 16:30, natomiast klas IV-VIII od godz. 17:00.
Zaproszenia na zebrania zostaną przesłane przez wychowawców klas na konta uczniów wykorzystywane w czasie nauczania na odległość.
Z poważaniem
Mirosława Klejna