Harmonogram rekrutacji – klasa I

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Dywity z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022

– 06.04.2021r. – podanie przez dyrektorów szkół, do wiadomości, liczby wolnych miejsc,

– od 09.04.2021r. do 16.04.2021r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022,

– 29.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– od 29.04.2021r. do 07.05.2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– 12.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające w przypadku posiadania przez szkoły wolnych miejsc będzie prowadzone do końca sierpnia 2021 roku.

Zasady rekrutacji do klasy I

zgłoszenie_I klasa Z OBWODU

wniosek I klasa SPOZA OBWODU