Rekrutacja – oddział dwujęzyczny

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10/2021 Wójta

Gminy Dywity z dnia 27 stycznia

2021 roku.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej w Dywitach

do 15.03.2021r.

sekretariat

Złożenie zgłoszenia(dot. uczniów SP w Dywitach) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

22.04.2021r.

godz. 15:30

nr sal zostaną podane do wiadomości

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

26.04.2021r.

godz. 9:00

gablota przy sekretariacie lub drzwi wejściowe

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

28.06.2021r.

do godz.11:00

sekretariat

Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej i innych wymaganych dokumentów oraz złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej

30.06.2021r.
godz. 13:00

gablota przy sekretariacie

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej

01.07.2021r.

do godz. 14:00

sekretariat

Rekrutacja uzupełniająca – jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przyjmowanie wniosków

02.07.2021r.

9:00

15:00

nr sali zostanie podany do wiadomości

gablota przy sekretariacie

Sprawdzian predyspozycji językowych

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

05.07.2021r.

do 13:00

sekretariat

Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej i innych wymaganych dokumentów

Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej

06.07.2021r.

godz. 15:00

gablota przy sekretariacie

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej

Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Rekrutacja – klasa sportowa i dwujęzyczna

Zgloszenie 7dwujezyczna Z OBWODU

Wniosek 7dwujezyczna SPOZA OBWODU

Potwierdzenie woli SPOZA OBWODU