REKRUTACJA DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo,

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie  ZGŁOSZENIA rodziców.

     Obwodem Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach są: Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki.

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ do klasy I odbywać się będzie od 1.03.2021 do 31.03.2021.

    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

     Pozostałe czynności rekrutacyjne odbywać się będą  zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Dywity z 27.01.2021.

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

 

Zgłoszenie I klasa Z OBWODU

Wniosek I klasa SPOZA OBWODU

Potwierdzenie woli SPOZA OBWODU