Godziny pracy biblioteki szkolnej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Informuję, że biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:
wtorek – 7.45 – 11.45;
czwartek – 7.50 – 8.50, 9.45 – 10.40,
13.45 – 14.50;
piątek – 7.50 – 9.50, 10.45 – 14.45.
Pozostałe zasady wypożyczania i zwracania książek pozostają bez zmian. Zamawiamy przez Interet lub Librus (mail k.mankowska@zsdywity.pl, lub a.gebicka@zsdywity.pl). Książki pozostawiamy i odbieramy z kartonów w wejściu do szkoły, każdego dnia w godzinach pracy szkoły, po otrzymaniu potwierdzenia wypożyczenia.
K.Mańkowsk