Płatność za obiady – marzec

Odpłatność za obiady dla klas I-III w marcu 2021:
(01.03.2021-31.03.2021)
cały obiad – 23 dni x 4,80 zł = 110,40 zł
zupa – 23 dni x 1,50 zł = 34,50 zł
Prosimy o terminowe dokonanie wpłat DO 28.02.2021 na nr konta:
                   07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
TYTUŁEM: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/marzec