Gminny Konkurs Języka Niemieckiego „Mein Deutsch ist super!”

Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy polubili język niemiecki oraz mają osiągnięcia z tego przedmiotu w postaci dobrych ocen, do udziału w Gminnym Konkursie Języka Niemieckiego „Mein Deutsch ist super!”. Konkurs odbędzie się 28.IV.2021 od godz.10.00 (czas trwania 35 minut) i będzie przeprowadzony w formie online.
Konkurs zawiera treści podstawy programowej do klasy ósmej włącznie.

Celem konkursu jest:
a)rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki;
b)wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
c)promowanie osiągnięć uczniów;
d)wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie językiem niemieckim.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do nauczycieli germanistów.