Opłata za obiady dla klas 1b, 3a, 3b, 3c, 3d

Prosimy o wniesienie opłaty DO DNIA 26.04.2021 do godz. 14.00 za obiady w dniach 26.04.2021 – 30.04.2021. Bardzo prosimy o terminowe i sprawne dokonanie wpłat!

Wysokość opłat:

5 x 4,80 zł = 24 zł (cały obiad)
5 x 1,50 zł = 7,50 zł (sama zupa)

Nr konta: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
W tytule: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiady/kwiecień

OPŁATA ZA OBIADY DOTYCZY TYLKO KLAS: 1b, 3a, 3b, 3c, 3d