Zasady wypożyczania i zwracania książek do biblioteki szkolnej od 26.04.2021r.

Zasady wypożyczania i zwracania książek do biblioteki szkolnej dla klas 1-3 od 26.04.2021r.

1. Biblioteka funkcjonuje w systemie stacjonarnym więc każde dziecko z klas 1-3 może wypożyczać i zwracać książki na przerwach i po lekcjach.
2. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach 8:00-14:00.
3. Zwracane książki należy włożyć do pojemnika stojącego przed biblioteką z napisem ,,Zwrot książek,,
4. Wszystkie zwracane książki przechodzą 2-dniową kwarantannę i dopiero po tym czasie są zdejmowane z konta czytelnika.
5. Z uwagi na małą powierzchnię biblioteki czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.
6. Przestaje obowiązywać zasada wolnego dostępu do półek- do odwołania.
7. Wypożyczanie odbywa się przed drzwiami biblioteki.
8. Wypożyczający ma obowiązek zachować dystans od pozostałych wypożyczających, zdezynfekować ręce oraz zakryć usta i nos.
8. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje wszystkie powierzchnie z którymi wypożyczający miał kontakt.
9. Jeśli wychowawcy klas pierwszych nie zadecydują inaczej, to w tych klasach wypożyczanie odbywać się będzie na zasadach ,,Fruwającej biblioteki,, – zestaw książek będzie dostarczany do danej klasy i wypożyczenia będą się odbywać w klasach.

 

Zasady wypożyczania i zwracania książek do biblioteki szkolnej dla klas 4-8 obowiązujące od 26.04.2021r.

Uczniowie mogą dokonywać wypożyczeń i zwrotów według poniższych zasad:
1. Uczeń / rodzic może zamówić konkretną książkę pisząc wiadomość w Librusie do bibliotekarza ( Agnieszka Gębicka) lub wysyłając maila na adres: a.gebicka@zsdywity.pl
2. Bibliotekarz przygotowuje zamówienie i informuje rodzica o możliwości odbioru. Odbiór książek odbywa się w przedsionku głównego wejścia do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. Odbiór zamówień będzie możliwy codziennie w godzinach pracy szkoły czyli od 7:30-15:30.
4. Zwracane książki należy wrzucić do kartonu z napisem ,,ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ,, stojącego w przedsionku szkoły. Książki te przejdą 2-dniową kwarantannę i dopiero po tym czasie zostaną zdjęte z konta czytelnika.