Test sprawności do 4 klasy sportowej

Na stadionie w Dywitach 6.05. 21 odbędzie się Test Sprawności Fizycznej do czwartej klasy o profilu
sportowym.

Prosimy kandydatów do klasy sportowej o profilu Lekkoatletyka o przybycie na egzamin w stroju sportowym na godzinę 16.

Kandydaci do klasy sportowej o profilu Piłka Nożna rozpoczynają o godzinie 17.