Dziękujemy za przesłane prace

Dziękujemy 

wszystkim uczniom, którzy stanęli do rywalizacji
o wyposażenie naszego kółka informatycznego w mikrokontrolery BBC micro:bit.

Wszystkie Wasze prace były super. A teraz liczymy na przychylną decyzję Fundacji ORANGE. Wierzymy, że już we wrześniu dołączymy do społeczności #SuperKoderów i rozpoczniemy zajęcia ucząc się języka przyszłości – programowania. I oczywiście będziemy się dobrze bawić!

Trzymajmy wszyscy kciuki
Michał Karwowski