Opłaty za obiady – klasy 6c, 6d, 7a, 7b, 7d, 8a, 8b, 8c

Rodziców dzieci z klas 6c, 6d, 7a, 7b, 7d, 8a, 8b, 8c, które jedzą obiady, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości:
6×4,80 zł = 28,80 zł (cały obiad)
6×1,50 zł = 9,00 zł (sama zupa)
DO 14.05.2021 godz. 14:00
nr konta: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/maj
za obiady w dniach: 17.05-21.05.2021 oraz 31.05.2021.