Opłaty za obiady w czerwcu

Prosimy o wniesienie opłat za obiady w czerwcu w wysokości:
16×4,80zł=76,80zł (cały obiad)
16×1,50zł=24zł (sama zupa)
Nr rachunku: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
Tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/czerwiec
Przypominamy, że dni: 03.06 oraz 04.06 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i nie będzie wtedy obiadu.