Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji zapraszam wszystkie dzieci oraz młodzież do uwolnienia wyobraźni i przygotowania pracy plastycznej nawiązującej do ulubionych postaci z baśni, bajek oraz legend. Technika dowolna.

Termin nadsyłania prac: 31.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie: 02.11.2021 r.

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego: „Baśnie i Legendy”

 

KONKURS: plastyczny

 

TYTUŁ: „Baśnie i Legendy”

 

ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna

 

CEL:

 

– zainteresowanie i przypomnienie jego uczestnikom ulubionych postaci z baśni, bajek i legend,

 

– rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 

Konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Dywitach. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Pracę uczeń może wykonać przy wsparciu rodziców.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 

a) Prace płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, wyklejanka, kolaż

b) Formy przestrzenne

 

Uczestnik przesyła skan lub fotografię wykonanej pracy na adres mailowy:

a.gebicka@zsdywity.pl

 

W tytule e-mail należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Prace należy przesłać do dnia 31 października 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej S.P. Dywity oraz w Librusie w dniu 2 listopada wraz z podaniem terminu odbioru nagród.

 

Serdecznie zapraszam do udziału!

 

 

Agnieszka Gębicka

Biblioteka szkolna