TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI – 2021/2022

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI – 2021/2022

Lp.

TERMIN

SPOTKANIE Z RODZICAMI

1.

początek września 2021 (w zależności od zainteresowania)

Spotkanie informacyjne nt. szczepień

2.

wrzesień 2021 – różne terminy (sytuacja pandemiczna)

Zebranie informacyjne (np. wybory rad oddziałowych, rady rodziców, wymagania edukacyjne, informacje o dostosowaniach na egzaminie ósmoklasisty, deklaracje językowe – egzamin zewnętrzny)

3.

4.11.2021

Konsultacje ( po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

4.

16.12.2021

Konsultacje ( po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

5.

20.01.2022

Wywiadówka, w tym dla klas VIII warunki i przebieg egzaminu ósmoklasisty

6.

17.03.2022

Konsultacje ( po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

Zebranie rodziców uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty, doradztwo zawodowe

7.

19.05.2022

Zebranie informacyjne