Szkolny Konkurs Plastyczny „Wszystkie dzieci nasze są- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”

Zachęcamy wszystkich uczniów klas I, II i III do przygotowania prac plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który będzie 3 grudnia.

Celem konkursu jest:
– uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych,
-przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja,
równość.
– popularyzacja technik plastycznych,
– sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,
– wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań
młodych twórców.

Temat konkursu:
Interpretacja musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności. Mile  widziane uwzględnienie różnych rodzajów niepełnosprawności. Tematem prac jest ukazanie wzajemnych relacji między dziećmi i młodzieżą sprawną i z niepełnosprawnością. Przedstawione sceny/sytuacje mogą być rzeczywiste lub fikcyjne.

Technika i format prac:

-prace indywidualne,
– format A4
– technika prac dowolna (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).

Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko:

Wiek:

Klasa:

Tytuł pracy:

Prace należy składać w terminie do  2 grudnia 2021 r. do Pani Ady Małż, Małgorzaty Mierzejewskiej lub Iwony Słowik.

Ogłoszenie wyników i wystawa prac odbędzie się 3 grudnia 2021r.

Zapraszamy do udziału: Ada Małż, Małgorzata Mierzejewska, Iwona Słowik