Gminny Konkurs Literacki „Moja baśniowa Warmia”

 1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja twórczości Marii Zientary-Malewskiej i innych pisarzy regionalnych
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości,  a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

 

3. Kategorie konkursu

 • Uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej – praca rodzinna
 • Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej – praca indywidualna

 

 1. Przebieg konkursu: 

Termin nadsyłania prac: 1 marca 2022 roku

Podsumowanie konkursu: 12 kwietnia 2022 roku

 

Uczniowie piszą tekst prozatorski lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści najlepsze prace i przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej. Nagrodzona praca opublikowana zostanie w Gazecie Dywickiej.

 

Prace oceniać będzie jury zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wymagania konkursowe:

 • tekst prozatorski lub scenariusz spektaklu teatralnego:
 • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Marii Zientary-Malewskiej lub innego twórcy regionalnego,
 • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (elementy gwary, opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie),
 • prace pisemne – technika komputerowa, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

 • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,
 • bogactwo języka, żywość dialogu,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach również przyzna nagrodę specjalną.

Inne ważne ustalenia regulaminu:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na maila organizatora –konkursliteracki@zsdywity.pl. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej oraz zgody (wzór na stronie szkoły w zakładce KONKURS LITERACKI).
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody a ich opiekunowie dyplomy.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.
 4. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w Gazecie Dywickiej.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac uczestników, w przypadku tekstów dramatycznych do ich wystawienia na scenie.
 6. W roku szkolnym 2021/2022 organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.