INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO I ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 język obcy, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym, to język angielski; natomiast sport, w którym odbywa się szkolenie sportowe w oddziale sportowym, to piłka nożna i lekkoatletyka.