Opłata za obiady na kwiecień

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady NA KWIECIEŃ 2022 w wysokości:

cały obiad: 17 dni x 4,80 zł = 81,60 zł
zupa: 17 dni x 1,50 zł = 25,50 zł

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/kwiecień

DO DNIA 25.03.2022 (PRZYPOMINAMY, ŻE DO TEGO DNIA ŚRODKI MUSZĄ BYĆ JUŻ ZAKSIĘGOWANE NA KONCIE!)

Przypominamy o OBOWIĄZKU opłacenia obiadów w terminie!