Dofinansowanie dla Gminy Dywity w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025 Gmina Dywity otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł na
zakup książek do bibliotek szkolnych.
Wsparcie do wykorzystania w roku 2022 otrzymały następujące placówki:
1) Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Dywitach – 12.000 zł,
2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Spręcowie – 1.500 zł,
3) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukwałdzie – 1.500 zł.
Planowany łączny koszt realizacji działań w ramach Programu wyniesie
18.750 zł. Gmina Dywity zapewnia wkład własny w wysokości 20% kwoty
całkowitego kosztu realizacji zadania.
W ramach Programu nasze placówki zrealizują również szereg działań
promujących czytelnictwo, m.in. zaproszenie znanych osób z regionu do
wspólnego czytania, spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży,
współpraca z bibliotekami publicznymi, zaangażowanie rodziców w czytanie
książek wspólnie z dziećmi.
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych oraz portali
społecznościowych szkół, które otrzymały wsparcie, w celu otrzymania
aktualnych informacji o wydarzeniach organizowanych w związku
z uczestnictwem w Programie.